مسابقات منطقه هشت و استان تهران
کسب رتبه اول تواشیح منطقه هشت
کسب رتبه اول دررشته ی تواشیح
توسط "گروه بقیه الاعظم میثاق"
درسطح منطقه هشت تهران

رتبه های برتر مسابقات منطقه هشت تهران98-97
کسب رتبه دوم "قرائت" پایه هفتم وپایه هشتم
کسب رتبه دوم "حفظ قرآن" پایه هشتم
کسب رتبه دوم  "مفاهیم قرآن" پایه هشتم و نهم
کسب رتبه دوم "صحیفه سجادیه"  پایه نهم
کسب رتبه دوم "احکام" پایه هفتم و پایه هشتم

مسابقات قرآن و عترت
کسب رتبه اول "قرائت" قرآن
کسب رتبه اول "ترتیل" قرآن
کسب رتبه اول "حفظ " قرآن
کسب رتبه اول "حفظ 20 جزء" قرآن
کسب رتبه اول "حفظ 10 جزء" قرآن
کسب رتبه اول "حفظ  5 جزء" قرآن
کسب رتبه اول "صحیفه ی سجادیه" در پایه های هفتم وهشتم
کسب رتبه اول مسابقات "نهج البلاغه" پایه نهم
کسب رتبه اول مسابقات "انشای نماز" درپایه ههشتم
کسب رتبه اول مسابقات "در مسیر شکوفایی" پایه هشتم

کسب رتبه های برتر مسابقات فرهنگی و هنری 98-97
کسب رتبه اول سرود همگانی
کسب رتبه اول سرود گروهی و
کسب رتبه  اول نمایش صحنه ای 
کسب رتبه دوم در نقاشی همگانی
منطقه هشت  و راهیابی به مرحله رقابت های استان تهران
کسب 44 رتبه اول و دوم در رشته های انفرادی مسابقات فرهنگی و هنری توسط دانش آموزان پرتلاش و کوشای میثاق شاهد.
 
 

برگزاری مسابقات