چاپ خبر
دبیرستان دخترانه میثاق شاهد(دوره اول) دوشنبه, ۰۷ دی ۱۳۹۴
چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم !

چگونه با انگیزه و هدفمند باشیم !

 

انگیزه توسط خود ما ایجاد می شود سطح انگیزه ما هم تحت تآثیر عوامل مختلفی نظیر استرس،اضطراب،و افسردگی قرار می گیرد هم می تواند علتی برای آن ها باشد انگیزه با ایجاد یکسری از اهداف و تعیین روش های مناسب برای رسدن به آن شروع می شود .

 

عوامل ایجاد انگیزه

هدف گزینی

اهداف بایستی شناسایی شوند و واقعی و قابل حصول باشند تعییین اهداف کوتاه مدت در آغاز هدف ها اهمیت بسیار دارد و باعث حس موفقیت در فرد می شود

انتظارات

انتظارات ما از خودمان و انتظارات دیگران از ما می تواند منبع استرس باشد انتظارات باید در حد توانمندی فرد باشد در غیر این صورت باعث کاهش انگیزه می شود

رغبت

آنچه را که مایلید  واقعا" به آن دست یابید مشخص کنید و در جهت آن حرکت نمایید تشخیص اینکه چه چیزی واقعا" در ما  ایجاد رغبت می کند می تواند مفید باشد

محیط

از موانع موجود در انجام خواسته هایتان آگاه شوید مثال: در هنگام مطالعه عوامل منفی را که موجب کاهش انگیزه می شود حذف نمایید  مانند تلویزیون،رادیو، تلفن

 

پاداش

قدر دانی از خودتان به خاطر انجام کار مورد نظرتان بسیار مهم می باشد تشویق توجه ما را به نتایج پایانی کار معطوف می دارد همانطور که به شروع آن نبز کمک می کند اینکار باعث ایجاد حس کنترل و تسلط بر مساله موثر می باشد

انگیزه و عملکرد با یکدیگر در تعامل هستند

انگیزه منجربه عملکرد بهتر شده و عملکرد بهتر نیز می تواند انگیزه را افزایش دهد.

 

راهکارهای دیگر

عبارات مثبت در درباره ی خودتان به کار ببرید (باید را در عبارات به کار نبرید | می توانم این کار را انجام دهم)

خودتان را تشویق کنید

موفقیت ها را یادداشت کنید و پیشرفتی را که داشته اید بازنگری کنبد

از تجسم (تصویرسازی ذهنی استفاده کنید )زمانی را تجسم کنید که شما واقعا" خودتان را با انگیزه احساس می کردید چه چیزی فرق کرده است آن تفاوت ها را باز شناسید

ببینید چگونه افکار و احساساتتان، بر انگیزه شما تآثیر می گذارد

شیوه پاسخگویی ما به مسائل،عکس العمل ها با احساساتی را در پی دارد که همین عکس العمل ها و احساسات سطح انگیزه ما را تحت تاثیر قرار می دهد آگاهی یافتن از علت و چگونگی واکنش هایمان به برخی رویدادها ، اولین گام در درک این واقعیت است.

 

 

 

 

 

انتهای پیام/.