چاپ خبر
دبیرستان دخترانه میثاق شاهد(دوره اول) دوشنبه, ۰۴ شهریور ۱۳۹۸
سامانه ثبت سرویس دانش اموزی
سامانه ثبت ناوگان سرویس دانش آموزی اطلاع رسانی دبیرستان شاهد میثاق:
قابل توجه اولیا دانش آموزان استفاده کننده از سرویس سامانه سپند irtusepand.ir
تنها سامانه ثبت در خواست دانش آموزان شما جهت استفاده از سرویس ایاب و ذهاب مدرسه می باشد.
خواهشمند است در این سامانه ثبت نموده تا از مزایای استفاده از ان بهره مند شوید.
در صورت عدم ثبت نام سرویس به شما تعلق نخواهد گرفت‌.
انتهای پیام/.